Lid van Mundikat en Brits Korthaar Club
Selene


Selene is de Griekse maangodin, dochter van de titaan Hyperion. 's Nachts rijdt zij in een door witte paarden of ossen getrokken wagen langs de hemel. Overdag is het haar broer zonnegod Helios die langs de hemel rijdt. In zijn zonnewagen die door Hephaestus werd gesmeed gaat hij van oost naar west.
2004 W.M. Boode & M. Haaksman.